Gødstrup Sø

Gødstrup Sø før og nu.


Den største vandsamling i Snejbjerg Sogn.
I 1960 erne blev Herningsholm Å omlagt og ført direkte gennem Gødstrup sø.

Tinglyst Å-regulering 22/4-1965


Herningsholm Å blev i 1993 tilbageført til det oprindelige forløb, dog er der lavet et nyt omløb nord om Tårnborg.


Broen på Viborgvej / Karupvej.


Bropengene blev opkrævet af Bassumgård.


På vestsiden af søen var der kun et vadested.

I 1913 opstod et rygte om at lodsejerne ved Gødstrup Sø ville forbyde andre adgang til søen.


Der blev opkøbet et areal på 3 tønder land, fra

Ll. Bassumgård og Søager af foreningen "Fælleseje"


Købssum: 1.000 Kr.

Andele i "Fælleseje" er ikke i fri handel.


I 1914 blev der oprettet en lodsejerforening for Gødstrup Sø.


Foreningen solgte bl. a.  fiskekort og udsatte svaner.


Der blev ansat "Søpoliti" som søgede for ro og orden.

Her er Jens Krænsens villa ved Gødstrup Sø

Nye muligheder i 2018.