Gødstrup

Gødstrup anno 1806.

Gødstrup før 1900

Bemærk ingen bygninger udover præstegården

Gødstrup efter 1900

Bygninger mellem banen og søen.

Gødstrup 2016

Gødstrup Præstegård 1912

Første beretning om præstegården er fra 1638.


Præstegårdsforpagterens datter Gudrum f. 1890


Gudrun som brud i Sunds 1917


Gudrun og Marius foran deres hjem

Den 7. juni 1927 brændte præstegårdens udlænger og forpagterboligen.


Jorden blev herefter udstykket via Statens Jordlovsudvalg.


Ålegårdsretten blev ved præsteembedet.


I 1952 blev der bygget ny præstebolig med komfirmandstue

Gødstrup Station - ( 1904-1969)


Bemandet station på strækningen:

Herning- Holstebro.


Der var 3 daglige afgange i hver retning.


Naturligvis var der stor uenighed mellem Holstebro og Herning om, hvem der havde størst glæde af togtiderne.

Med indvielsen af banen blev der nye mulighed for leverancer af varer til området.


Der blev bl.a oprettet købmandsforretning med foderstofhandel.

Gødstrup som udflugtsmål.


Restaurant Sølund blev et meget besøgt sted, med mulighed for badning og sejlads på søen.


Der blev afholdt Grundlovsfester


Ved Sct. Hans festerne blev der arrangeret bål ude på søen.

Første skøde på ejendommen kaldet ”Sølund” er udstedt 12. januar 1907 til Niels Overgaard og Sivert Jensen, med en deklaration om der ingensinde måtte på ejendommen måtte drives salg eller udskænkning spirituøse drikke.


Oprindelig bestod ejendommen af 3 matrikler og blev vurderet som landejendom.


I en handel medfulgte der ud over service og møbler, rugemaskine og hønseriudstyr.


Stedet har skiftet ejere 15 gange, og har i perioder været lukket som restaurant.